Klubudvikling

Filer: 

Indbydelse til at deltage i Dansk Rideforbunds store tiltag – Klubudvikling – se de nærmere betingelser i vedhæftede brev – hvis jeres klub kunne tænke sig at deltage i dette projekt, så skal begrundet ansøgning mailes til Dorthe Rahbek Nielsen cd.rahbek@get2net.dk senest den 28. februar 2013 – distriktsbestyrelsen vil så vælge en klub ud blandt de fremsendte ansøgninger, som vi mener har størst brug for hjælp og så sende klubben videre til Dansk Rideforbunds administration – bemærk at der ikke følger penge med til klubudviklings projektet – det er snarere en form for hjælp til selvhjælp til at komme videre.