Formandsskifte i Distrikt 10

Kære Distrikt 10-klubber

Efter vores distriktsbestyrelsesmøde 14.5.2019 har distrikt 10 fået ny formand.

Næstformand Aliice Østergaard Petersen er indtrådt som formand i stedet for mig, da DRF har meddelt, at jeg ikke kan vedblive at sidde som formand, da jeg iflg. DRF`s vedtægter har overskredet den lovlige aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer i DRF-regi.
Selv om jeg blev genvalgt af klubberne d. 28.1. i Egum – hvilket jeg takker for – vel vidende, at aldersgrænsen var overskredet, må vi nu tage til efterretning, at DRF ikke fortsat vil acceptere den beslutning.
Heldigvis har distrikt 10 så erfaren en næstformand som Aliice Østergaard Petersen, der både bl.a. er stævnekoordinator og TD-ansvarlig, aktiv i militaryudvalget i DRF, samt har mange andre kompetencer, der gør hende til en meget vidende ny formand.
Distriktet er heldig, at Aliice også med glæde påtager sig hvervet.
Jeg håber, at alle klubber vil byde Aliice hjertelig velkommen som ny formand i distrikt 10, og jeg vil gerne hermed takke klubberne, samt officials for over 12 års spændende virke i rideverdenen i distrikt 10.
Jeg er naturligvis indstillet på at følge distriktsarbejdet tæt i det omfang, der måtte være et ønske om, at jeg deltager i eventuelle møde- og udvalgsaktiviteter for distrikt 10.

Med venlig hilsen

Else Krarup