Sanktion

På baggrund af Hedensted Rideklubs manglende forståelse for og accept af distrikt 10`s veldefinerede regler for afholdelse af stævner, - specielt i forbindelse med det netop afholdte C-stævne -, har distriktsbestyrelsen pr. omgående besluttet at sanktionere klubben, idet klubben fratages samtlige tildelte stævner i indeværende stævneår.

Beslutningen vil blive offentliggjort på distrikt 10`s hjemmeside.

Bestyrelsen vil i slutningen af stævneåret 2019 revurdere Hedensted Rideklubs muligheder for at få tildelt stævner i det nye stævneår 2020.