Distriktsmesterskab i D10

Stævneudvalg

Kontakt evt. stævneudvalget for spørgsmål pr. e-mail staevneD10@gmail.com.

Afvikling

Mesterskabet afvikles i henhold til de gældende regler
for distriktsmesterskaber, jvf. DRF reglement. Se evt disciplinafsnit.

Individuelle mesterskaber ønskes hvis muligt afholdt i juni.

Holdmesterskaber ønskes hvis muligt afholdt i september.

For at gøre det økonomisk rentabelt for klubberne afvikles de individuelle mesterskaber så vidt
muligt som tre stævner: Dressur pony, Dressur hest og Spring hest & pony!

Hold afvikles så vidt muligt som 2 stævner: Dressur hest & pony, samt Spring hest & pony.

Det enkelte stævne skal i videst mulig omfang foregå udendørs, hvis klubben har kapacitet herfor.
Det betyder at klubber der søger om mesterskabsstævne udendørs, prioriteres først!

Lodtrækning om startrækkefølgen foregår elektronisk. Til de mesterskaber der afvikles i de
afdelinger, vendes startrækkefølgen til finalen.

Kvalifikationskrav

Rytteren skal være medlem af en klub i distrikt 10.

Dokumentation for startberettigelse skal medbringes og kunne forevises TD inden lodtrækning om
startrækkefølgen til 1. afdeling.

Holdmesterskaber

Klubberne tilmelder hold jf. DRF reglement og stævnearrangørens propositioner. Inden
lodtrækning om startrækkefølge skal holdleder oplyse til sekretariatet hvilke ekvipager der indgår
på holdet og hvilke klasser de hver især rider. Holdleder skal kunne forevise kvalifikationer på de
enkelte ekvipager.

Præmieoverrækkelse

I alle klasser foregår præmieoverrækkelsen til hest/pony efter klassens afslutning.
Tidspunkt for denne fastsættes og annonceres af klubben.

Distrikt 10 indkøber dækkener med brodering.

Derudover staldplaketter med D10-logo og sløjfer til 1., 2. og 3. plads ved mesterskaberne.

Indskud

Holdkonkurrence i spring kr. 600,00 pr. hold
Holdkonkurrence i dressur kr. 700,00 pr. hold
Individuelt mesterskab spring for heste (U25/SEN) kr. 200,00 pr. start
Individuelt mesterskab dressur for heste (U25/SEN) kr. 350,00 i alt for begge afd.
Individuelt mesterskab spring Pony kr. 200,00 pr. start
Individuelt mesterskab dressur Pony kr. 200,00 pr. start

Kvalifikationskrav og fordringer

Holddressur hest

 • 1 rytter i klasse LA3
 • 1 rytter i klasse LA5
 • 1 rytter i klasse MB1
 • 1 rytter i klasse LA3/LA5/MB1

Alle tre programmer SKAL være repræsenteret, fjerde rytter er valgfri.
De tre bedste resultater lægges sammen og procentsummen udgør resultatet.

Individuel dressur senior

Afvikles som én klasse i to afdelinger

 • 1. Afd. MB0
 • 2. Afd. MB2

De 15. bedste fra første afdeling går videre til 2. afdeling.

Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.

Individuel dressur U25

Afvikles som én klasse i to afdelinger

 • 1. Afd. LA2
 • 2. Afd. LA3

De 15. bedste fra første afdeling går videre til 2. afdeling.

Resultaterne fra hver enkelt afdeling sammenlægges og udgør resultatet.

Holddressur pony

 • 1 rytter i klasse LA1
 • 1 rytter i klasse LA3
 • 1 rytter i klasse LA5
 • 1 rytter i klasse LA1/LA3/LA5

Alle tre programmer SKAL være repræsenteret, fjerde rytter er valgfri.

De tre bedste resultater lægges sammen og procentsummen udgør resultatet.

Individuelt dressur pony

Afvikles i en klasse

 • Kat. 1 – LA5
 • Kat. 2 – LA3
 • Kat. 3 – LB3

Kvalifikationskrav for dressur

Den pågældende klasse er åben for ekvipager, der som minimum har opnået mindst 50 % af den
højeste pointsum i en klasse tilsvarende den sværhedsgrad, mesterskabet afvikles i, ved C-stævne
eller højere.

Individuel springning senior

Afvikles i en afdeling

 • LA* - metode B12

Individuel springning U25

Afvikles i en afdeling

 • LA* - metode B12

Individuel springning pony

Afvikles i en afdeling

For alle kategorier (I-II-III):

 • LA* - metode B12

Holdspring hest

Afvikles i en afdeling

 • 2 ekvipager rider LA2* og 2 ekvipager rider LB2* - metode B12

Holdspring pony

Afvikles i en afdeling

 • 2 ekvipager rider LA2* og 2 ekvipager rider LB2* - metode B12

Kvalifikationskrav for spring

En ekvipage er startberettiget, hvis denne opfylder kategoriseringskravene jf. DRF’s
rytterkategorisering.